Пари бързо и лесно

Студентски заеми

Ако работите и имате редовни доходи, получаването на заем не е голям проблем. Въпреки това, за студенти, които нямат доходи или които имат само случайни приходи, получаването на заем е много по-трудно. За щастие съществува стабилна оферта за заеми за студенти.

Малки и бързи заеми

Малки и бързи небанкови заеми, които са много популярни днес, са на разположение дори за кандидатите с нисък или труден за доказване доход. За тях могат да кандидатстват не само служители и предприемачи, но съща така и пенсионери и студенти. Тъй като тези заеми обикновено включват сравнително малки суми, небанковите дружества дори са склонни да дават заеми на студенти с минимален доход. Единственото условие е, че заявителят трябва да бъде най-малко на 18 години.

Овърдрафт по сметка за студенти

Друг начин, по който студентът може да получи заем, е с помощта на овърдрафт кредитна линия, свързана със студентската банкова сметка на заемополучателя. Това позволява на заемополучателя да получава твърд заем с относително дълъг срок за погасяване и с минимални рискове.


Онлайн кандидатстване за заемЗаеми:

SMS заем
Бързи онлайн заеми
Парични заеми
Студентски заеми
Жилищни заеми


Oнлайн заем:

» Кандидатстване за заем

Заем от 50лв. до 399лв.,
за срок от 5 до 45 дни,
100% oнлайн.

© 2021 www.Crediale.com, All rights reserved. Contact